Cho vay hiện nay từ Ferratum

 

Công ty Phần Lan Ferratum cho phép tại các khách hàng Séc sử dụng sản phẩm tín dụng của họ, mà đã trở thành một hiện tượng đã có trong 13 nước châu Âu. Đó là một khoản vay ngắn hạn tại một mức giá cố định. Không có gì giống như nó có bao giờ tại Cộng hòa Séc đã không có sẵn và tốc độ hoàn toàn chưa từng xử lý cũng sẽ được tổ chức chỉ trong một vài tin nhắn SMS mà không cần phải đi đâu cả. Các khoản cho vay cần có bằng chứng về thu nhập hoặc giấy tờ chứng minh mục đích . các tính năng chính của sản phẩm này là gì:

  • Giá cố định (không quan tâm đếm APR) và kỳ hạn thanh toán 15 ngày
  • Thực hiện và tất cả các thông tin liên lạc khác được thực hiện thông qua tin nhắn SMS hoặc điện thoại
  • Bạn có thể nhận được 500 – 5000
  • Money Today
  • cho vay lên đến 5000 CZK cho người thất nghiệp
  • Ferratum cung cấp các khoản vay mà không cần chứng minh thu nhập, thích hợp cho người thất nghiệp
  • Ferratum giữa các khoản vay nhanh chóng mà không một khoản phí đăng ký và chấp nhận

Bởi vì Ferratum vay mà không cần chứng minh thu nhập phục vụ một lượng thấp như vậy và kỳ hạn trả nợ ngắn, đặc biệt thích hợp cho bao phủ một thiếu thời của tài chính (ví dụ. Hai tuần trước khi thanh toán chế độ dinh dưỡng bổ sung). Bạn không cần phải lo lắng về chi phí ẩn trong khi một hệ thống thanh toán đáng ngờ và phức tạp và tính lãi do giá cố định. Khách hàng mới Ferratum cho phép các công ty để có được một khoản tiền là 500 hay 1000 CZK. Nếu mọi việc suôn sẻ, bạn có thể mượn các khách hàng như thường xuyên bất cứ lúc nào lên đến 5000 CZK. Xử lý các khoản cho vay là rất đơn giản:

  • Đầu tiên điền thông tin và gửi biểu mẫu đặt hàng trực tuyến
  • 2. Trong một vài phút, bạn sẽ được thông báo qua tin nhắn SMS về việc liệu các yêu cầu đã được phê duyệt
  • 3. Để xác nhận, gửi một tin nhắn SMS đến số 9.001.103 trong các hình thức: Tôi đồng ý FER